Preventie

Preventie is een belangrijke doelstelling voor “HELP BRANDWONDEN KIDS”. De VZW neemt hiervoor belangrijke initiatieven.

  • HBK organiseert preventie en sensibiliseringslessen voor het lager onderwijs en kleuters. Dit gebeurt in samenwerking met verpleegkundigen van het brandwondencentrum, de plaatselijke brandweer, een ziekenwagendienst en onze peter “DE CHAREL”. Gedurende deze tweedaagse worden ook preventielessen gegeven voor ouders, grootouders en het onderwijzend personeel van de school. Dit initiatief wordt ondersteund door het “BRAVO project” (BRAndwonden VOorkomen) van de Belgische Stichting Brandwonden.
    Voor deze preventiedagen neemt de school best contact op met vzw “HELP BRANDWONDEN KIDS”.
  • HBK organiseert, eveneens binnen het “BRAVO project”, de preventie en sensibiliseringslessen voor het lager en secundair onderwijs, verenigingen, service-clubs, en andere organisaties. Hier betreft het enkel het lesgeven zonder de extra randevenementen.
    Voor deze preventielessen neemt men best contact op met info@brandwondenvoorkomen.be of met vzw “HELP BRANDWONDEN KIDS”.
  • NIEUW sinds 9-2016: Er zijn nu ook “Doe dozen” voor 1ste, 2de en 3de kleuterklasjes beschikbaar. (Zie website van Stichting Brandwonden bij opleidingen/Kleuters)
  • In verband met preventielessen (BRAVO project) en preventie in het algemeen vindt u interessante informatie op de volgende websites.

Belgische Stichting Brandwonden

BRAVO (BRAndwonden VOorkomen)

Rookmelders

Rookmelders zijn een pure noodzakelijkheid in iedere woning of gebouw. Jaarlijkse sterven er vele mensen in een woningbrand omdat ze de woning niet tijdig konden verlaten.
Op de KBC Preventiewebshop “Moeders Preventiewinkel” kan men rookmelders kopen.
Krantenartikels

De rookmelders zijn te bestellen via:
Rookmelders

Moeders Preventiewinkel webshop:
Moeders Preventiewinkel