Dank u wel Frituur ‘t Enneke !!!

Gepubliceerd op 06-10-2017

Frituur ‘t Enneke uit Balen heeft de voorbije weken spontaan een soepverkoop georganiseerd ten voordele van vzw HelpBrandwondenKids (HBK).

Tijdens de HBK “Ontmoetingsdag voor kinderen met brandwonden” die op 30 september plaatsvond op domein Keiheuvel heeft onze voorzitter een cheque van 900€ mogen ontvangen uit handen van An Van Clemen.

Hartelijk dank voor deze gulle bijdrage!!!

 

't Enneke