Help Brandwonden Kids vzw op bezoek bij Basisschool “Millekemol”

Gepubliceerd op 22-02-2011

Op 10 en 11 februari werden brandpreventiedagen georganiseerd voor de kinderen en kleuters van de basisschool “Millekemol” in Mol-Millegem door Help Brandwonden Kids vzw. Dit in samenwerking met de “Molse Brandweer”, de ziekenwagendienst van het “Rode Kruis”, de hoofdverpleegkundigen van UZ Leuven Brandwondencentrum en kinderentertainer “De Charel”, tevens de peter van HBK vzw.

De kinderen kregen, afhankelijk van hun leeftijd, 2 uur les van de hoofdverpleegkundigen van het brandwondencentrum over brandwonden en hoe ze te voorkomen. De HBK vzw werd ook aan de kinderen voorgesteld. De Molse Brandweer was ter plaatse met een brandweerwagen en de kinderen werden geconfronteerd met een heuse rookkamer waar zij konden ervaren hoe zij bij een brand konden ontsnappen. Ambulancier Swa Knaeps van het Rode Kruis verschafte deskundige uitleg over een mogelijke interventie. Klap op de vuurpijl was het optreden van “De Charel”. De kinderen kregen van HBK vzw op het einde van de dag een diploma , een brandweerhelmpje en een stripverhaal om brandwonden te voorkomen .

Ook de ouders en grootouders werden niet vergeten. Voor hen werd een preventie avond gehouden onder de zeer deskundige leiding van brandpreventieadviseur Hugo Van Craenendonk. Het was zeker een tweedaagse die door de kinderen en kleuters van de school niet vlug zal vergeten worden.