HBK vzw in Bredene

Gepubliceerd op 08-03-2011

Afgelopen vrijdag 4 maart waren Yvo en Peter op bezoek in Bredene. We waren uitgenodigd door het gemeentebestuur van Bredene om daar een cheque op te halen voor Help Brandwonden Kids vzw. De gemeente Bredene en met name de jeugddienst van de gemeente Bredene heeft de afgelopen maanden een bedrag van € 2.155,50 voor ons bijeen gebracht door de verkoop van pluche beestjes en het inkomgeld bij de door de gemeente georganiseerde Junior Foute Fuif. Daarnaast waren er nog bijdragen van enkele sponsors. Op de bijeenkomst in het gemeentehuis van Bredene werden wij ontvangen door de burgemeester, de schepenen, gemeenteraadsleden, medewerksters van de gemeentelijke Jeugddienst en andere genodigden. Allereerst gaf schepen Kristie Vanmullem in haar speech de doelstellingen en de werking van HBK vzw aan en sprak ze haar bewondering uit voor onze vzw. Ze was verheugd en trots dat de gemeente Bredene een mooi geldbedrag aan de vzw kon schenken. Daarna nam burgemeester Steve Vandenberghe het woord en hij overhandigde ondergetekende een cheque van € 2.155,50 met de nodige mooie woorden over en voor de vzw. Tot slot heb ik de werking van onze vzw nog eens uit de doeken gedaan en de gemeente en de jeugddienst hartelijk bedankt voor alles wat ze de afgelopen maanden voor ons gedaan hebben. De avond op het gemeentehuis werd afgesloten met een gezellige receptie.

Dit was nog niet alles, want na de receptie werden we door Kathie Vandeweghe van de gemeentelijke Jeugddienst meegenomen naar het “Staf Versluys”Meeting- en Eventcentrum. Een prachtig cultureel centrum met daarin een mooie en gezellige horecazaak genaamd “Bistreau”. In deze zaak werd in januari 2011 bovenvermelde Junior Foute Fuif gehouden. Dimitri, de uitbater van “Bistreau”, had een percentage van de drankverkoop gereserveerd voor HBK vzw en hij overhandigde ons dit bedrag, zijnde € 410,–, voorwaar een zeer mooie geste en wij hebben hem daarvoor zeer bedankt.