12/2011: Preventie dagen in Saigo

Gepubliceerd op 06-12-2011

Op 20 en 21 oktober werden door de Help Brandwonden Kids vzw brandpreventiedagen georganiseerd voor de kinderen van de school SAIGO Mol. De kinderen kregen op het einde van de dag een diploma, een brandweerhelmpje en een stripverhaal met tips om brandwonden te voorkomen.
Ook de ouders, grootouders en leerkrachten werden niet vergeten. Voor hen werd een preventie-avond gehouden. Het was zeker een tweedaagse die door de kinderen van de school niet vlug zal vergeten worden.

Deze dagen liepen in samenwerking met de Molse Brandweer, de ziekenwagendienst van het Rode Kruis, de hoofdverpleegkundigen van UZ Leuven Brandwondencentrum en kinderentertainer De Charel, tevens peter van Help Brandwonden Kids vzw.