Overhandiging pleisterverkoop

Gepubliceerd op 06-02-2013

Zoals jullie wellicht nog weten, werd er begin november in onze school een ‘branddag’ georganiseerd door Help Brandwonden Kids vzw. Om de vzw een financieel duwtje in de rug te geven, organiseerden we in de school de actie ‘Een pleister op de wonde’.
De kinderen kregen allemaal een doosje wondpleisters mee naar huis die men voor €5 te koop kon aanbieden. Het ingezamelde geld, een bedrag van €810, gaat integraal naar HBK vzw omdat we als schoolteam het doel en de werking van de organisatie echt een meerwaarde vinden. We beseffen dat de bijdrage slechts een ‘pleister op de wonde’ is maar we zijn ervan overtuigd dat alle beetjes helpen. Op donderdag 17 januari 2013 werd de cheque overhandigd aan enkele bestuursleden van HBK vzw. Zij waren dankbaar en blij dat ze dit mooie bedrag mochten ontvangen.
Dankjewel aan al diegene die dit project financieel gesteund hebben.
Directrice Els Coopmans