Financieel overzicht 2012

Gepubliceerd op 22-03-2013

Beste HBK vzw symphatisanten, Beste leden, Beste vrienden,

Wij wensen jullie een overzicht te geven van onze financiële realisaties in 2012.  We houden er immers een open boekhouding op na.

OVERZICHT BELANGRIJKSTE ONTVANGSTEN 2012    

 

1. AARD ONTVANGSTEN BEDRAG
SPONSORING VERENIGINGEN, BEDRIJVEN,  SERVICE CLUBS

51527

GIFTEN PARTICULIEREN

11762

LIDGELDEN

3515

VARIA

215

ONTVANGSTEN ONTBIJTDAG

2312

   
TOTAAL

69331

 

OVERZICHT BELANGRIJKSTE UITGAVEN 2012

 

2. AARD UITGAVEN

BEDRAG

MEDISCHE TUSSENKOMST  AAN PATIENTEN

34.044

PROJECT PIJNBESTRIJDING BRANDWONDCENTR. UZ LEUVEN – VIRTUAL REALITY CYBERMIND

12.370

KOSTEN WERKING STANDEN EN TENTOONSTELLINGEN

4.154

UITGAVEN  PREVENTIE

2.685

DIVERSE  FINANCIËLE BIJDRAGE AAN  BRANDWONDENCENTRA & HULPORGANISATIES

1.042

AFGELEVERDE WII’s

824

ANDERE WERKINGSKOSTEN VERPLAATSINGEN -VERGADERINGEN -ADMINISTRATIE – VERZEK. – ONTBIJTDAG

6.705

   
TOTAAL

61.826

 

Wij wensen bij deze ook onze leden, service clubs, bedrijven, verenigingen, particuliere schenkers en onze helpers bijzonder te bedanken voor hun steun in het voorbije jaar.  De welgekomen hulp  die HBK vzw in 2012 kon bieden was enkel mogelijk dankzij jullie ondersteuning. In naam van alle brandwondepatiëntjes een welgemeende dank allemaal.