3/2013: HBK vzw op bezoek bij basisschool BS ’t Egeltje in Mol

Gepubliceerd op 24-03-2013

Op 21 en 22 maart werden er brandpreventiedagen georganiseerd voor de kinderen en kleuters van de basisschool ‘t Egeltje” in Mol-Achterbos door Help Brandwonden Kids vzw. Dit in samenwerking met de “Molse Brandweer”, de ziekenwagendienst van het “Rode Kruis”, de hoofdverpleegkundigen van UZ Leuven Brandwondencentrum en kinderentertrainer “De Charel”, tevens de peter van HBK vzw.

De kinderen kregen, afhankelijk van hun leeftijd, 2 uur les van de hoofdverpleegkundigen van het brandwondencentrum over brandwonden en hoe ze te voorkomen. HBK vzw werd ook aan de kinderen voorgesteld. De Molse Brandweer was ter plaatse met een brandweerwagen en de kinderen werden geconfronteerd met een heuse rookkamer waar zij konden ervaren hoe zij bij een brand konden ontsnappen. Ambulancier Swa Knaeps van het Rode Kruis verschafte deskundige uitleg over een mogelijke interventie. Klap op de vuurpijl was het optreden van “De Charel”. De kinderen kregen van HBK vzw op het einde van de dag een diploma , een brandweerhelmpje en een stripverhaal om brandwonden te voorkomen …en al de leerlingen waren geslaagd voor hulpbrandweerman.

 

 

 

 

 

Ook de ouders, grootouders en leerkrachten werden niet vergeten. Voor hen werd een preventie avond gehouden onder de zeer deskundige leiding van brandpreventieadviseur Hugo Van Craenendonk