Beste HBK vzw vrienden

Gepubliceerd op 15-06-2013

Beste vrienden van Help Brandwonden Kids vzw,

Met dit kort briefje wil ik jullie van ganser harte bedanken voor de steun die ons gezin en in het bijzonder mijn zoontje Ali mocht ontvangen. Ali is slachtoffer van een ernstig brandongeval. De kosten die hiermee gepaard gaan zijn voor ons gezin niet eenvoudig om te dragen.  Ali is ondertussen 9 jaar en had voor zijn schoolse opdrachten nood aan een PC. Aangezien dit voor ons moeilijk te verwezenlijken was heb ik mij tot jullie gericht.

Ik ben als moeder erg dankbaar dat HBK vzw de betaling van de PC op zich heeft genomen. Ali zal hierdoor zeker de nodige ondersteuning bekomen om zijn  scholing verder te zetten. Nogmaals mijn oprechte dank en ik hoop dat jullie alle steun  mogen ontvangen  die  nodig is om jullie fantastisch werk verder te zetten.

 Kadifar Bahtichr