10/2013: Brandpreventiedagen school Ezaart

Gepubliceerd op 02-12-2013

Op 14, 17 en 18 oktober werden door HBK vzw brandpreventiedagen georganiseerd voor de kinderen de kleuters ouders en leerkrachten van de basisschool “MOZAWIEK” in Mol- Ezaart. Dit in samenwerking met de “Molse Brandweer”, de ziekenwagendienst van hetRode Kruis”, de hoofdverpleegkundigen van UZ Leuven Brandwondencentrum en kinderentertainer “De Charel”, tevens de peter van Help Brandwonden Kids vzw.
De kinderen kregen van HBK vzw op het einde van de dag een diploma, een brandweerhelmpje en een stripverhaal met tips om brandwonden te voorkomen.
Het was zeker een dag die door de kinderen en kleuters van de school niet vlug zal vergeten worden.
Ook de ouders en leerkrachten kregen een professionele uitéénzetting  door Hugo Van Craenendonck over de brandgevaren in huis.