De beste Wensen !!

Gepubliceerd op 24-12-2013
Beste HBK vzw vrienden,
Rond deze tijd zien we met zijn allen terug op het voorbije jaar. Ook wij van Help Brandwonden Kids vzw doen dat en wel met enige trots. Het belangrijkste is en blijft dat we ook afgelopen jaar weer vele kinderen en hun ouders op diverse manieren, financieel of anderszins, hebben kunnen ondersteunen en hun pijn wat hebben kunnen verzachten. Dat is en blijft onze belangrijkste doelstelling.
Dit alles hebben we enkel en alleen kunnen bereiken dankzij de financiële maar ook lijfelijke hulp bij vele evenementen van onze leden, sponsors en sympathisanten.
Hierbij willen wij dan ook een welgemeend woord van dank uitspreken aan iedereen die ons het afgelopen jaar heeft gesteund. Wij zijn u allen zeer erkentelijk en hopen ook in de toekomst op uw steun te kunnen blijven rekenen. Wij op onze beurt zullen ons uiterste best blijven doen om het leed van kinderen met brandwonden draaglijker te maken, voor hen en hun familieleden.
Het gehele bestuur van Help Brandwonden Kids vzw wenst u en uw familie prettige feestdagen en een gelukkig en gezond 2014.