Dank u wel GBS De Zandloper Mol-Rauw !!!

Gepubliceerd op 16-01-2018

In het kader van de KetNet Koekenbak ten voordele van de Warmste week hebben de leerlingen van het 3de en 5de leerjaar koekjes gebakken.

GBS De Zandloper had Help Brandwonden Kids vzw als goede doel gekozen.

De verkoop heeft er voor gezorgd dat er 544€ kon overgemaakt worden aan HBK vzw.

Het bestuur dank al de kinderen en begeleiders voor hun prachtige inzet!!!

5831681d-053d-42c2-b83a-3c380c890f51dbb0f506-1647-4af5-9357-1f82c5a4d871