30/01/2019: Rotary Brugge Zuid doet aan brand- en brandwondenpreventie in Lagere Scholen van Brugge en omgeving

Gepubliceerd op 30-01-2019

PERSTEKST

Rotary Brugge Zuid doet aan brand- en brandwondenpreventie in Lagere Scholen van Brugge en omgeving

Op maandag 28 januari namen de 7 afdelingen van de scholengemeenschap ‘Basisscholen Sint-Lodewijkscollege Brugge’ hun preventie “Doe Dozen” i.v.m. het voorkomen van brand en brandwonden in ontvangst.

Het schenken van preventie “Doe Dozen” is een initiatief van Help Brandwonden Kids vzw (HBK vzw). Dit project kon enkel gerealiseerd worden dankzij de financiële steun van Rotary Brugge Zuid.

Help Brandwonden Kids vzw ondersteunt brandwondenpatiëntjes van 0 tot 18 jaar.

Rotary Brugge Zuid koos HBK vzw als hun goede doel omdat zij ook van mening zijn dat brand- en brandwondenpreventie veel leed kan voorkomen.

De Doe Doos 2de graad Lager Onderwijs (3de en 4de leerjaar ) werd geschonken door Rotary Brugge Zuid.

HBK vzw nam de kleuter Doe Dozen en alle bijhorende werkboekjes voor hun rekening.

Door deze actie zullen al 50 scholen in Brugge en de nabije omgeving tijdens de brandpreventielessen gebruik kunnen maken van deze Doe Dozen.

Behalve de ondersteuning van brandwondenpatiënten heeft HBK vzw, voor zover budgettair haalbaar, als doelstelling om jaarlijks zoveel mogelijk scholen in België te voorzien van de nodige preventieve “Doe Dozen”.

Voor meer info omtrent HBK vzw en/of de preventie Doe Dozen zie: www.helpbrandwondenkids.be

Ter info:
Rotary Brugge Zuid heeft 4.450€ bijgedragen aan dit preventie-initiatief.
Er werd voor 12.034€ preventiemateriaal overhandigd aan de Brugse scholen.

Hartelijk dank Rotary Brugge Zuid voor jullie bijdrage!!!