NIKE ambassadeurs-voor-een-betere-wereld steunen HBK vzw

Gepubliceerd op 07-02-2020

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert een afvaardiging van het NIKE personeel een kerstmarkt waarvan de opbrengst geschonken wordt aan verschillende goede doelen.

Een van de gelukkige goede doelen was HBK vzw.

HBK vzw bestuursleden Jo en Jan mochten een cheque van 1589€ ontvangen.

Deze opbrengst werd gerealiseerd dankzij de inspanningen van de NIKE kapiteins voor HBK vzw Inge Lenaerts & Els Van Hoof.

Hartelijk dank aan ieder die zijn/haar steentje heeft bijgedragen!!!