05/03/2020: GBS De Zandloper in het teken van brandpreventie

Gepubliceerd op 07-03-2020

In Gemeentelijke Basisschool De Zandloper te Mol-Rauw stond deze week alles in teken van brandpreventie en brandveiligheid.

De leerlingen van de lagere school kregen een les aangeboden door Help Brandwonden Kids vzw en mochten nadien een evacuatie oefenen in een speciale rookkamer.

De leerlingen vonden deze praktijkles zeer leerrijk. Hierover wordt beslist nog lang nagekaart.

Ook de ouders werden uiteraard niet vergeten. In samenwerking met HBK vzw en Humat organiseerde de school een preventieavond. De aanwezigen kregen heel wat tips om te werken aan een veilige thuisomgeving.

De samenwerking tussen school, HBK vzw en Humat is een absoluut succes geweest.