Dank u wel ” The Wrap House”

Gepubliceerd op 31-05-2022

De studenten van het 4de middelbaar van de Sint Lambertusschool te Westerlo deden een gift aan HBK vzw.
Deze schenking was de winst uit hun onderneming die zij dit jaar oprichtten.

HBK vzw is hen uitermate dankbaar.
Het is heel mooi dat leerlingen uit het middelbaar onderwijs kinderen met brandwonden willen ondersteunen.