14/9/2022: Bedankbericht van de ouders van Irving

Gepubliceerd op 14-09-2022

In oktober 2019 liep onze zoon Irving op éénjarige leeftijd zeer ernstige brandwonden op.

Irving verbleef gedurende maanden in het brandwondencentrum van UZ Leuven waar hij met de grootste deskundige zorg werd behandeld. In februari 2021 kon Irving worden opgenomen in het Zeepreventorium De Haan.

De hulp die Irving hier mocht genieten heeft er voor gezorgd dat hij juli 2022 eindelijk terug kon naar de huiselijke kring.

Wij als ouders van Irving zijn Help Brandwonden Kids vzw bijzonder dankbaar voor alle hulp die ze aanreikten. HBK kwam tussen in de financiële kosten van de verplaatsingen naar UZ Leuven, de medische kosten voor de drukpakken, de kosten voor het verblijf van Irving in het Zeepreventorium, het verblijf van ons als ouders gedurende de weekends aan zee, de verplaatsingsonkosten naar het Zeepreventorium.

Help Brandwonden Kids is een prachtige organisatie.
Voor ouders van kinderen met brandwonden zijn jullie een enorme steun. Zonder jullie zou deze lange weg financieel ondraaglijk geweest zijn.

Hopelijk kan Help Brandwonden Kids vzw ook blijven rekenen op de steun van velen zodat jullie deze ondersteuning kunnen blijven waarmaken.

Met heel veel dank Bjorn en Jessica