Happy 2018

Gepubliceerd op 23-12-2017

Het bestuur van vzw Help Brandwonden Kids wenst jullie het allerbeste voor een gezond, veilig en gelukkig 2018.

Het was zeer fijn opnieuw te mogen ervaren dat zovele mensen HBK een warm hart toedragen!!!

Zonder jullie sympathie en inzet was het niet mogelijk om dit alles voor de kinderen met brandwonden te kunnen realiseren.

Het HBK bestuur