Preventiefolders en brochures

Preventie flyer

De preventie flyer is voorlopig enkel in het Nederlands beschikbaar. Weldra zal ook, de Engelse, Franse, Duitse en Turkse versie beschikbaar zijn. De Marokkaanse en Arabische versies zijn nog in ontwikkeling.

De folder is gratis verkrijgbaar en kan aangevraagd worden via e-mail naar Helpbrandwondenkids.ml@telenet.be of via telefoonnr 0495 18 85 43.

Preventie flyer HBK Nederlandse versie

 

Preventieboekje voor kinderen (3 tot 6 jaar)

In dit boekje kunnen de kinderen, na het aanhoren van een kort verhaaltje, stickers kleven. De stickers geven aan wat goed of fout is in de verschillende scenario’s.

Het boekje (enkel Nederlandse versie beschikbaar) is gratis verkrijgbaar en kan aangevraagd worden via e-mail naar Helpbrandwondenkids.ml@telenet.be of via telefoonnr 0495 18 85 43.