Privacy

Privacy verklaring Help Brandwonden Kids vzw.

 

Inleiding

Help Brandwonden Kids vzw. (HBK vzw), gevestigd aan Oude Molenstraat 117 te 2400 Mol, O.N.: 0889-308-272, RPR. Antwerpen,  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Help Brandwonden Kids vzw.

Oude Molenstraat 117
2400 Mol
+32 495 188 543

email: helpbrandwondenkids.ml@telenet.be

http://www.helpbrandwondenkids.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

HBK vzw verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten (gegevens bekomen via brandwondencentra/Stichting Brandwonden ivm betalingen) en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken i.v.m. uitbetalingen en uitnodiging m.b.t. onze jaarlijkse “Ontmoetingsdag voor Kinderen met Brandwonden”:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Brandwondencentrum waar het kind werd (wordt) opgevolgd of behandeld
 • Bondige omschrijving van het brandwondenletsel indien wij dit nodig hebben voor het verstrekken van medische hulp (bv zonwerende kledij)

M.b.t. het versturen van onze nieuwsbrief maken we gebruik van de door u op onze website ingevulde informatie.

Deze gegevens worden verwerkt en beheerd d.m.v Mailchimp (een mass mailingtoepassing).

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt de door u aangeleverde informatie automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.`

Middels de ontvangen nieuwsbrief hebt u de mogelijkheid om actie te nemen zodat u geen verdere nieuwsbrieven meer zou ontvangen. Uw gegevens worden dan automatisch uit Mailchimp verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

HBK vzw verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandeling betaling
 • Verzenden nieuwsbrief
 • Telefonisch of e-mail contact
 • Informeren over onze jaarlijkse ontmoetingsdag
 • Tussenkomst medische doeleinden op vraag van de patiënt(e) of zijn/haar ouders of voogd
 • Inschrijving op een evenement georganiseerd door HBK vzw
 • Overmaking van giften
 • Inning van lidgelden

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens ?

HBK vzw verbindt zich ertoe uw gegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk voor onze dienstverlening binnen het doel waarvoor we deze hebben verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

HBK vzw deelt geen persoonsgegevens aan derden tenzij om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

HBK vzw gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HBK vzw.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar helpbrandwondenkids.gh@telenet.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van de voorkant van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, geboorteplaats, nationaliteit, kaartnummer en handtekening zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

HBK vzw wil u er tevens op wijzen dat indien u van mening bent dat uw gegevens verkeerd behandeld worden, u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HBK vzw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via helpbrandwondenkids.gh@telenet.be

HBK vzw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.